Reklamacje i zwroty

W każdym wypadku, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, jeżeli bilet lub voucher nie został jeszcze zrealizowany lub zarezerwowany, Klient może odstąpić pisemnie od umowy i zrezygnować z realizacji biletu lub vouchera bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Aeroklub pisemnie na adres: 40-271 Katowice, Lotnisko Muchowiec lub na adres poczty elektronicznej: loty@aeroklubslaski.pl z wykorzystaniem wzoru "Oświadczenia o odstąpieniu od umowy" dostępnego na stronie http://loty.katowice.pl. Aeroklub zwróci Klientowi pieniądze na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność lub gotówką w recepcji Aeroklubu.

Za oświadczenie woli skutkujące odstąpieniem przez Klienta od umowy przyjmuje się także niedokonanie jakiejkolwiek wpłaty na rachunek bankowy Aeroklubu w terminie 5 dni roboczych od momentu dokonania zamówienia biletu lub vouchera lub dokonanie wpłaty w kwocie niższej niż podana wartość zamówienia.

Aeroklub zobowiązuje się rozpatrzyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia, każdą pisemnie zgłoszoną reklamację kierując się ochroną słusznego interesu Klienta lub Pasażera.

Ewentualne reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytej realizacji biletu lub vouchera, Klient lub Pasażer zgłasza Aeroklubowi, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od chwili realizacji lotu lub od momentu, kiedy miał być zrealizowany.

Aeroklub nie ponosi odpowiedzialności za realizację biletu lub vouchera, jeżeli w jego posiadanie wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona, o ile nie zostanie uprzednio powiadomiony o zagubieniu lub kradzieży biletu lub vouchera. W takiej sytuacji bilet lub voucher traktuje się jako zrealizowany przez Pasażera.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z realizacją usług Aeroklub zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do ich polubownego załatwienia, a jeśli okazałoby się to niemożliwe, to właściwym do ich rozpoznania będą właściwe sądy powszechne.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl