Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Imię i Nazwisko: ..........................................................

Adres: ........................................................................

Nr telefonu kontaktowego: ............................................

Adres e-mail: ..............................................................

 

OŚWIADCZENIE  O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

  

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży biletu / vouchera o numerze ........…………………………………, zawartej w dniu ……………………………. .

Podstawą powyższego odstąpienia od umowy jest ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), która przyznaje takie uprawnienie Kupującemu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego wnoszę o niezwłoczny zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości …………...….. zł na moje konto bankowe nr:

...................................................................................................................................................................

 

Miejscowość, data: ............................................., Czytelny podpis: .....................................................

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl